UnitedKingdom Annex 4 - Note a

telecommunication equipment