UnitedKingdom Annexe 4 - Note a

telecommunication equipment